O nas - Kościół Betel Ustroń

o nas

Kim jesteśmy?

Kościół zielonoświątkowy należy do rodziny kościołów protestanckich, jest częścią światowego ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego, który rozpoczął się na początku poprzedniego wieku, a później rozlał się na cały świat ożywiając prawie wszystkie kościoły chrześcijańskie. Jest kościołem charyzmatycznym, który wierzy, że Bóg działa dzisiaj w ponadnaturalny sposób tak jak w czasach biblijnych.

Nasz Zbór to coś więcej niż budynek czy określona przynależność religijna, lecz przede wszystkim wspólnota ludzi, których połączyło doświadczenie Bożej miłości; gorącej, nieograniczonej i zupełnie wyjątkowej. Miłości, która jest niezasłużonym darem. Niektórym z nas ta Boża miłość dosłownie uratowała życie. Innym nadała jego właściwy sens. To dzięki niej możemy żyć jako ludzie wolni i pewni naszej przyszłości, jaką przygotował dla nas Jezus Chrystus przyjmując na siebie karę za nasze grzechy i dając nam prawo stać się dziećmi Bożymi.

Są wśród nas biznesmeni i niedawni bezdomni. Są wzorowe małżeństwa i samotni rodzice po przejściach. Spotkasz tu przykładnych obywateli i byłych przestępców.

Nie jesteśmy idealni. Nie czujemy się lepsi od innych. Tworzymy grupę osób, spośród których każda w pewnym okresie swojego życia osobiście uwierzyła w chrześcijańskie przesłanie o Bożym ułaskawieniu dla grzeszników i której życie od tej pory uległo zmianie. Na lepsze!

Zapraszamy do zwiedzania naszej strony internetowej, a jeśli znajdziesz się w Ustroniu, odwiedź nas osobiście!

Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

? Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

? Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

? Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

? Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

? Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

? Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

? Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

? Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ