O nas - Kościół Betel Ustroń

o nas

Kim jesteśmy?

Kościół zielonoświątkowy należy do rodziny kościołów protestanckich, jest częścią światowego ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego, który rozpoczął się na początku poprzedniego wieku, a później rozlał się na cały świat ożywiając prawie wszystkie kościoły chrześcijańskie. Jest kościołem charyzmatycznym, który wierzy, że Bóg działa dzisiaj w ponadnaturalny sposób tak jak w czasach biblijnych.

Nasz Zbór to coś więcej niż budynek czy określona przynależność religijna, lecz przede wszystkim wspólnota ludzi, których połączyło doświadczenie Bożej miłości; gorącej, nieograniczonej i zupełnie wyjątkowej. Miłości, która jest niezasłużonym darem. Niektórym z nas ta Boża miłość dosłownie uratowała życie. Innym nadała jego właściwy sens. To dzięki niej możemy żyć jako ludzie wolni i pewni naszej przyszłości, jaką przygotował dla nas Jezus Chrystus przyjmując na siebie karę za nasze grzechy i dając nam prawo stać się dziećmi Bożymi.

Są wśród nas biznesmeni i niedawni bezdomni. Są wzorowe małżeństwa i samotni rodzice po przejściach. Spotkasz tu przykładnych obywateli i byłych przestępców.

Nie jesteśmy idealni. Nie czujemy się lepsi od innych. Tworzymy grupę osób, spośród których każda w pewnym okresie swojego życia osobiście uwierzyła w chrześcijańskie przesłanie o Bożym ułaskawieniu dla grzeszników i której życie od tej pory uległo zmianie. Na lepsze!

Zapraszamy do zwiedzania naszej strony internetowej, a jeśli znajdziesz się w Ustroniu, odwiedź nas osobiście!

Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

🔸 Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

🔸 Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

🔸 Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

🔸 Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

🔸 Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

🔸 Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

🔸 Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

🔸 Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Pastor Zboru

pastor zboru

Pastor Bogusław Wrzecionko

Urodziłem się w 1968 roku w rodzinie biblijnie wierzącej od kilku pokoleń. Moi rodzice, wraz z całą rodziną chodzili do ustrońskiego zboru, jeszcze przy ul. Hutniczej. Również i ja od niemowlęcych lat prowa­dzony byłem tam do zboru. W wieku 7 lat przyjąłem Jezusa jako osobistego Zbawiciela, kilka lat później przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, a mając 16 lat przyjąłem chrzest wodny w rzece Wiśle. Chrztu udzielał ówczesny pastor zboru prezbiter Michał Hydzik.

Z moją żoną Bogumiłą ślub wzięliśmy w 1991 roku, mamy dwie córki Anetę i Natalię. Radością dla nas, jako rodziców, jest widzieć całą rodzinę zaangażowaną w służbie, jest to kontynuacja Bożego Błogosławieństwa od pokoleń. Swoją służbę w zborze rozpocząłem w roku 1988 od nauczania dzieci w Szkółce Niedzielnej, co przez wiele lat z radością czyniłem.

W 2005r zostałem wybrany na starszego zboru i powierzono mi odpowiedzialność za służbę katechetyczną. W międzyczasie (w 2007 roku) ukończyłem Seminarium Teologiczne w Ustroniu. Początkiem 2012 roku zostałem ordynowany na diakona Kościoła Zielonoświątkowego w RP, a kilka miesięcy później – powołany na pastora pomocniczego Zboru „Betel” KZ w Ustroniu.

Po upływie dwóch lat (w marcu 2014) decyzją zboru została mi powierzona funkcja Pastora zboru.